Espai Segur

Protocol pel que fa a la prevenció amb motiu de la Covid-19

Per la seva tranquil·litat, seguint la normativa vigent, un cop realitzi la compra grupal* de les entrades, la butaca contigua es bloquejarà per mantenir la distància establerta en el Pla de represa de les Arts escèniques del Govern de la Generalitat (07/2020). Recordi que tot i la separació entre grups de compra és obligatori l’ús de mascareta (RESOLUCIÓ SLT/1648/2020 del Dep. de Salut)

*Vostè pot comprar les entrades que consideri i estaran juntes. La butaca buida el separa d’altres compres grupals.

Vostè adquireix amb la seva compra els següents drets i les següents obligacions:

 • Complir amb la normativa establerta en el teatre i la indicada pel personal de sala
 • Facilitar les seves dades de contacte (nom i cognoms, telèfon, mail) amb l’únic objectiu de facilitar la comunicació amb el teatre en cas de necessitat.
 • Serà necessari arribar al teatre amb un mínim de 30 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada. En cas contrari, no es garanteix el seient escollit en el moment de la compra.
 • La venda anticipada a les taquilles del teatre per a altres sessions es realitzarà fins a una hora i mitja abans de cada funció i es prega que es realitzi amb targeta i no amb diners.
 • Es recomana portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.
 • Si pensa que pot tenir símptomes del Covid-19 o ha estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, NO HA D’ANAR AL TEATRE. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos ben aviat.
 • Si ha adquirit l’entrada i no pot anar al teatre per aquesta causa, el teatre li facilitarà el canvi de data sempre que acrediti aquesta causa excepcional. En un altre cas, no se li retornarà l’import de la compra.
 • En cas que el teatre hagi de suspendre alguna actuació per ordre governamental, l’import de les seves entrades li serà retornat en els 15 die següents a la data de la funció suspesa, pel mateix mitjà en què vostè va adquirir les entrades.

El Teatre seguirà els següents protocols sempre d’acord amb la normativa vigent:

 • Desinfecció diària de tots els espais.
 • Dispensadors de gel hidroalcohòlic ubicats i senyalitzats en el recorregut d’entrada el Teatre.
 • L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i sota control del personal d’acomodació per garantir la distància de seguretat.
 • El teatre no facilitarà cap full de mà ni programa de l’espectacle en paper. La informació únicament disponible en línia.
 • L’ocupació màxima dels serveis (WC’s) serà del 50% de la seva capacitat.
 • Seguiu les indicacions del personal de sala i dels senyals que indiquen la distància de seguretat entre persones en l’accés a la sala.
L’ús de la mascareta és obligatori en tot l’espai del teatre.